Menu

Odobrena prva sredstva za restauraciju umjetnina nakon osamostaljenja Pomorskog muzeja Orebić

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, rješavajući zahtjev Pomorskog muzeja u Orebiću, putem Hrvatskog restauratorskog zavoda, a za izdavanje odobrenja za restauratorske radove na tri predmeta Pomorskog muzeja Orebić, nakon provedenog postupka izdalo je Rješenje da se odobravaju Pomorskom muzeju Orebić restauratorski radovi.


Od osamostaljenja muzeja ovo je prvi projekt gdje su nam odobrena sredstva, koja mogu iznositi do 100 000,00 kuna, za koja 10% osiguravamo podrškom općine Orebić.
Radi se o tri predmeta:
1. Genealoško stablo obitelji Orebić, 1943. god., crtež na pergameni, dimenzije 38X52 cm.
2. Karta sa zastavama raznih država iz 1765 god., bakrorez, dimenzije 88x59 cm.
3. Zemljopisna karta tjesnaca Gibraltara, 1764. god., bakrorez, dimenzije 60,5x85 cm
Navedene umjetnine su preventivno zaštičena kulturna dobra, od rujna 2018. godine.
Budući da su navedene umjetnine u vrlo lošem stanju Ministarstvo kulture je za 2019. godinu osiguralo sredstva za njihovu restauraciju, a Konzervatorski odjel je suglasan sa prijedlogom restauratorskih intervencija koje će na navedenim dobrima tijekom 2019. napraviti Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Dubrovnik.
Time polako ostvarujemo naše programske planove čuvajući iznimno vrijednu pomorski baštinu
s obzirom na iznimnu važnost u kontekstu nacionalne i šire europske te međunarodne povijesti. Za 2019. godinu predviđeno je preuzimanje umjetnina i izvedba cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih radova, oslobađanje iz ukrasnih okvira, analize, proba i testova,suhih tretmana odstranjivanja nečisti, konsolidacije boja, mokrih tretmana odstranjivanja nečisti, izrada integracija, vlaženja i ravnanja listova, toniranja papira, retuša, do izrade opreme za pravilno izlaganje i pohranu. Zahtjev će biti vrlo zahtjevan posebno u dijelu zaštite boja.
Nakon izrada završne konzervatorsko-restauratorske dokumentacije i povrata umjetnina muzeju uprilićiti ćemo izlaganje istih i prikazati javnosti, svima Vama koji ste uz nas u nastojanju očuvanja identiteta Orebića.
Nadamo se da ćemo tako nastaviti i dalje, jer upravo radimo na obradi svih eksponata, što je za ovu godinu vrlo zahtjevan posao, ali imamo i dobar stručni program.
Zahvaljujemo Ministarstvu kulture RH, a naročito načelniku Tomislavu Ančiću na podršci za stručne poslove koji su čestu nevidljivi javnosti.

Ravnateljica:
Vesna Suhor