Menu

U Pomorskom muzeju održana Noć muzeja na temu digitalizacije

Ovogodišnja Noć muzeja obilježena je i u Pomorskom muzeju Orebić - u petak, 1. veljače - predstavljanjem izvorne i digitalizirane inačice 'Panorama Dalmacije' Giuseppea Riegera.

Zahvaljujući razumijevanju općine Orebić, a prije svega načelnika Tomislava Ančića i općinskog vijeća Općine Orebić, a uz veliko razumijevanje kolega MDC i Ministarstva kulture RH, uspjeli smo nakon dugih niz godina osamostaliti PMO, kao ustanovu u kulturi, uskladiti i napraviti sve pravne akte samostalne javne ustanove u kulturi kojoj je osnivač općina Orebić, a na ponos novih generacija koje će njegovati pomorsku i drugu kulturnu baštinu našeg kraja i RH.

Panorama obale i otoka Dalmacije od Pule do Budve, na putovanjima parobroda austrijskog Lojda, a po nalogu te iste ustanove, koju je naslikao Giuseppe Rieger, izdana je u Trstu 1850. godine u obliku knjige na talijanskom jeziku.

Ovo je 1. Izdanje Panorame iz 1850. godine koje sadrži 41 litografiju u sepiji izrađeni prema Riegerovim crtežima kod litografija di. B. Linassi, u Trstu, uvezano dužine oko 10m, visine 165X240mm, a sačuvana u originalnoj šuber kutiji.

Općina Orebić odobrila nam je nabavku navedenog rijetkog izdanja i tako smo sada sretni što PMO ima upravo prvo i najvrijednije izdanje.
Riegerove „Panorame Dalmacije“su nešto jedinstveno u kulturnoj povijesti istočnog Jadrana. Niti jedan umjetnik ni prije ni poslije nije se upustio u panoramsko oslikavanje u kontinuitetu od Pule do Budve.

Na kraju, netko će možda pitati, čemu danas, početkom 21. stoljeća služi tiskanje Panorame? Ne samo da se dočara duh pomalo bajkovitog vremena, već stoga što njihova umjetnička vrijednost nije umanjena ni danas. Snaga ove likovnosti je neprolazna. Upravo iz tog razloga možda su jedan od najboljih svjedoka svih ljepota koje krase istočni Jadran, koje su u 19. stoljeću jednako kao i danas, bile onaj čimbenik koji je inicirao turiste, Europljane, da dođu i podijele sa nama koji tu živimo tu blagodat Mediterana i ljepote naše obale.

Giuseppe Rieger je rođen u Beću 1812, ali je veći dio života proveo u Trstu, a likovnu Akademiju je upisao u Beču 1835. godine.

Prvo putovanje austrijskog Loyda iz Trsta počelo je 20. 8. 1838., i to je bio prvi linijski brod na istočnoj obali Jadrana. Brod je bio od drva i bakra, imao je parni pogon od 100 KS, sa bočnim kotačima. Ali imao je i jedra. Tim brodom Rieger je putovao da bi nacrtao naručene Panorame koje su imale likovnu i uporabnu vrijednost. Dalmatinske Panorame tiskane su 1850. 1851. 1853. 1863. I posljedna godina je nepoznata.

Dalmacija je uvijek bila bogata junacima, učenjacima i umjetnicima, a Orebić pomorcima, u čiji spomen i čast moramo čuvati ovaj pomorski muzej kojem je strateški cilj stvarsti brend Orebića nastalog od pomoraca.

Hvala svima koji nas podržavaju kroz sve oluje i bonace PMO, ali uvijek sa sretno završenom plovidbom.