Menu

Opće informacije

MBS: 060392027

OIB: 25830625908

Naziv: Pomorski muzej Orebić

Sjedište/adresa:
Orebić (Općina Orebić)
Trg Mimbelli 12

Pravni oblik: ustanova

Djelatnosti:

 • Sustavno prikupljanje, sređivanje, čuvanje, proučavanje, te stručno i znastveno obrađivanje, istraživanje i sistematiziranje muzejske i galerijske građe i građe iz područja pomorske povijesti Orebića i poluotoka Pelješca
 • Provođenje trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije, te muzejskih lokaliteta i nalazišta iz svoga djelokruga, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi
 • Provođenje muzejskih istraživanja te pripremanje i izrađivanje stručne ekspertize, elaborata te drugih stručnih i znastvenih radova, te objavljivanje u stručnim i znanstvenim publikacijama
 • Sustavno izlaganje muzejske građe u stalnim muzejskim postavama u sjedištu Muzeja
 • Samostalno pripremanje i izlaganje muzejske građe na stalnim i povremenim izložbama u zemlji i inozemstvu ili u suradnji s drugim muzejima i ustanovama
 • Izdavanje i prodaja vlastitih tiskanih i elektroničkih stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga, časopisa, knjiga, audiovizualnih i drugih izdanja vezano uz djelatnost Muzeja
 • Prodaja vlastitih kataloga, stručnih i znanstvenih publikacija, propagandnog didaktičkog i edukativnog materijala, razglednica i drugih umjetničkih proizvoda vezanih uz djelatnost Muzeja
 • Izrada suvenira s motivima predmeta iz fundusa Muzeja
 • Organiziranje kulturnih i zabavnih priredaba i manifestacija u prostoru Muzeja
 • Djelatnost trgovine sukladno Zakonu o trgovini koja obuhvaća trgovinu na malo izvan prodavaonica na sljedeći način: na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, Muzeja i sl. putem kioska i u prostorijama Muzeja
 • Ugostiteljska djelatnost u svojim poslovnim prostorima i prostorima za posjetitelje Muzeja sukladno zakonu kojim je propisana ugostiteljska djelatnost
 • Druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili se uobičajno obavljaju uz upisanu djelatnost

Osnivači/članovi društva:
Općina Orebić, OIB: 16825959078 (Prikaži vezane subjekte)
Orebić, Obala Pomoraca 24

Osobe ovlaštene za zastupanje
Vesna Suhor, OIB: 95673644256 (Prikaži vezane subjekte)
Orebić, Ljube Babića 1
- privremeni ravnatelj
- predstavlja i zastupa ustanovu