Menu

Edukacija - učitelji i profesori

Pomorski muzej Orebić tijekom cijele godine nudi mogućnost realizacije izvanučioničke nastave u Muzeju putem muzejsko-pedagoških programa.

U Muzeju se mogu održati nastavni satovi vezani za nastavno gradivo povijesti.

Teme koje se obrađuju su sljedeće:

1. ŽIVOT I KULTURA ZAPADNOG DIJELA POLUOTOKA PELJEŠCA U PROŠLOSTI.

2. POMORSKA BAŠTINA PELJEŠCA

Cilj:

Cilj je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. Rad izvan učionice potiče veću aktivnost učenika, istraživanje, otkrivanje novoga te međusobnu suradnju.

Uzrast:

Osnovna i srednja škola.

Struktura:

Nastavni satovi obuhvaćaju predavanje o izabranoj  temi, te uvid u originalne muzejske predmete iz tog vremena. Učitelji mogu napraviti radne listove u suradnji sa kustosom sa zadacima kako bi provjerili što su sve naučili. Niži razredi osnovne škole usvojeno gradivo mogu likovno obraditi.

Vrijeme održavanja:

Tijekom cijele godine

Trajanje:

45 min

Voditelj:

Ovisno o temi

Cijena:

Plaćanja su oslobođene osnovne i srednje škole iz općine Orebić.