Menu

Arheološka zbirka

Kasnoantičke kopče nađene na otočiću Majsan

Arheološka zbirka sastoji se od nalaza posuđa sa lokaliteta Pod Galija, podmorje kod Vignja. Zatim kamenih ukras, štuko ukrasa, ulomaka keramike, ulomaka stakla, numizmatičkih predmeta i metalnih kopči sa otočića Majsan.

U zbirci se također nalaze i predmeti sa lokaliteta Sreser - Janjina.

NUMIZMATIIKA  

Na otočiću Majsanu nađene su ostave bizantskog novca iz doba careva Justinijana I do Justina II, iz carigradskih, nikomedijskih i solunskih kovnica. Arheološka  iskopavanja i istraživanja na Majsanu dala su ukupno 39 primjeraka novca. Među njima 8 je primjeraka pripadalo razdoblju antike, 29 komada srednjem vijeku i 2 komada novom vijeku. Najveći dio novca pripada razdoblju od 6. do 16. stoljeća.