Menu

Muzejska knjižnica

Muzejska knjižnica posjeduje knjižnični fond od preko 2.000 naslova. Knjižnične usluge namijenjene su prvenstveno stručnim djelatnicima Muzeja.

Knjižnica skuplja knjige i periodiku koje obrađuju teme iz povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, muzeologije i muzeografije, a posebno djela kojima su predmet općina Orebić. Većinu fonda čini zbirka obitelji Šunj, ali je značajna i kolekcija periodike, časopisa i priručnika. 

Knjižnična građa popunjava se razmjenama, poklonima i slično.